Name Designation
Karishma H. Ghadi Secretory
Pritam G. Fadte Clerk
Madhu A. Harmalkar Librarian
Vinaya V. Naik Libarary Attendar